Opmerkelijke waarnemingen van 25/11 tem 1/12/2019

Opmerkelijke waarnemingen van 25/11 tem 1/12/2019

De grote zilverreiger was vorige week de absolute blikvanger…met maar liefst 30 waarnemingen en 32 vogels; een groot aantal voor onze fruitstreekregio.  De grote zilverreiger is een prachtige verschijning.  Het verenkleed van de vogel is hagelwit en andere typische kenmerken zijn de gele bek en volledig zwarte poten.  Zijn ‘kleinere broer’ de kleine zilverreiger is met zijn 60 cm een 30 cm kleiner.  De kleine heeft tevens een zwarte bek en zwarte poten met gele tenen.  De grote zilverreiger leeft van vis, amfibieën, kleine zoogdieren en soms ook reptielen en vogels. Hij foerageert meestal in ondiep water, maar ook op het land. Zijn jachttechniek is eenvoudig: langdurig roerloos staan tot een prooidier in de buurt komt, of heel rustig wadend zijn prooi achtervolgen. Eenmaal dichtbij, spiest hij zijn prooi aan zijn dolkvormige snavel.  Er werden ook enkele mooie foto’s gemaakt door André Gaens (bovenstaand) – Stefan Nimmegeers (links) en Roland Wéber (rechts).

De grote zilverreiger is duidelijk in opmars de laatste jaren in onze fruitstreek !

 

 

In totaal werden er deze week 60 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door 22 verschillende vogelliefhebbers.  Deze week geen donkerrode soorten maar wel een  8-tal zeldzame soorten (zie overzicht onderaan) gespot.   Het totaal aantal waargenomen soorten voor 2019  is  status quo gebleven op 176.
Enkele fotogenieke blikvangers van de week:
* Wintertaling (André Gaens)

* Boomkruiper (André Gaens)

* Vink (Therese Schmailzl)

* Witgat (Paul Matthys)

* Ijsvogel (Stefan Nimmegeers)

* Blauwe kiekendief (Roland Wéber)

* Rietgors (Roland Wéber)

* Goudhaan (André Gaens)

* Kramsvogel (André Gaens)

* Torenvalk (Lucas Bollingh)

Groeten, en tot volgende week,
Carlo Menten

 

Vogel Plaats Waarnemer
Grote zilverreiger Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Kerkom André Vanmarsenille
Montenaken Paul Matthys
Heers Eric Panis
Gingelom Paul Matthys
Hoepertingen – Helshoven Stefan Nimmegeers
Widooie Bart Broos
Brustem – Vliegveld André Gaens
Borlo Paul Matthys
Koninksem G Rijmenans
Koninksem Paul Matthys
Koninksem Bart Broos
Odeur Roland Wéber
Vorsen Paul Matthys
Borlo Lucas Bollingh
Vorsen Lucas Bollingh
Waterpieper Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Tafeleend Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Kuifeend Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Grote gele kwikstaart Brustem N. Hurkmans
Tongeren Carine Richerzhagen
Houtsnip Gors-Opleeuw Jos Reekmans
IJsvogel Hoepertingen – Helshoven Stefan Nimmegeers
Waterral Wellen – Herkvallei Gert Appeltans

Leave a Reply

Your email address will not be published.