Opmerkelijke waarnemingen van 2/12 tem 8/12/2019

Opmerkelijke waarnemingen van 2/12 tem 8/12/2019

Afgelopen week werd er geen nieuwkomer noch een ‘donkerrode’ soort gemeld op het waarnemingsfront.  Zo hebben we de gelegenheid om eens een andere vogel in de kijker te plaatsen, nl. de sperwer.  Jos Reekmans kon in Kerniel bovenstaand prachtig exemplaar fotograferen en Kathleen Leemans was de gelukkige in Kortessem met onderstaande foto.

De sperwer is door zijn lange staart en korte afgeronde vleugels zeer wendbaar.  In de vlucht is de sperwer een slanke vogel met een relatief kleine kop. Het vliegbeeld is duidelijk herkenbaar. Tussen de zweefvluchten door worden enkele snelle vleugelslagen gemaakt.  In je tuin zie je ze soms, al jagend, als een schicht voorbij vliegen.  Tussen het vrouwtje en mannetje zijn er uiterlijk wel wat verschillen.  Het vrouwtje is een stuk groter en zwaarder dan het mannetje.  Het vrouwtje heeft een lengte van 35-41 cm en weegt gemiddeld 231-256 g.  Het kleinere mannetje van 29-34 cm weegt 110-196 g.  Het vrouwtje heeft een bruin-grijze dwarsbandering en het mannetje is roestachtig rood gekleurd. Onderstaande foto’s zijn van C. Hayen uit het archief van waarnemingen gemaakt in onze regio.

Er kan wel wat verwarring zijn met een havik omdat het grootteverschil tussen een vrouw sperwer en man havik niet altijd duidelijk is. De havik is wat forser gebouwd.  De sperwer heeft – naast snellere vleugelslagen – een smaller silhouet.  Een sperwer zal je ook eerder aantreffen in je tuin, dit in tegenstelling tot de havik.  Op de website van vogelbescherming Nederland  staat een interessant artikel en dito tekeningen.

 

Onderstaande schitterende foto van een havik werd getrokken door Jelle Van de Veire in Geel.

In onze fruitstreekregio laat de sperwer zich het hele jaar zien en het aantal waarnemingen blijft stabiel.

 

In totaal werden er deze week 59 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door 19 verschillende vogelliefhebbers.  Deze week geen donkerrode soorten maar er werden wel een 10-tal zeldzame soorten (zie overzicht onderaan) gespot.   Het totaal aantal waargenomen soorten voor 2019  is  status quo gebleven op 176.
Enkele fotogenieke blikvangers van de week:
* Roodborst (Jos Reekmans)

* Wintertaling (André Gaens)

* Vink (Paul Matthys)

* Blauwe reiger (André Gaens)

* Grote zilverreiger (Paul Matthys)

* Buizerd (André Gaens)

* Boomklever (André Gaens)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

 

Vogel Plaats Waarnemer
Grote zilverreiger Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Brustem – Vliegveld Ivo Breesch
Brustem – Vliegveld André Gaens
Montenaken Paul Matthys
Borlo Paul Matthys
Koninksem Pierre Vandersmissen
Wellen – Herkvallei Dirk Ottenburghs
Brustem Guy Peeters
Aalst Lucas Bollingh
Niel-bij-Sint-Truiden Paul Matthys
Henis Ludo Everars
Tafeleend Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Houtsnip Tongeren – Kolmont David Beyen
Kerniel Jos Reekmans
Kleine bonte specht Montenaken Paul Matthys
Slechtvalk Kerniel Jos Reekmans
Kuifeend Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
IJsvogel Alken – Terkoest Thomas Impens
Smelleken Montenaken Paul Matthys
Waterpieper Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Grote gele kwikstaart Brustem N. Hurkmans
Muizen Ludo Smets

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.