Opmerkelijke waarnemingen van 16 tem 22/3/20

Opmerkelijke waarnemingen van 16 tem 22/3/20

Steeds meer nieuwkomers komen nu aanvliegen … met zomertaling, zwartkop, gele kwikstaart en goudplevier is het soortenaantal voor dit jaar opgelopen tot 107 voor onze fruitstreek.
Afgelopen week kon Stefan Nimmegeers een mooi mannetje zomertaling vastleggen op zijn lens.  Dit kleine eendje zat op het wachtbekken van Helshoven te Hoepertingen.   Het mannetje is vooral te herkennen aan zijn halve witte maan boven het oog, bruine kop en borst, lichtgrijze en gebandeerde flanken en zijn zwart-witte schouderveren.  Het vrouwtje lijkt sterk op het vrouwtje van de wintertaling.  Een zomertaling is iets groter dan een wintertaling en heeft een langere, rechtere snavel en gemiddeld een iets langere staart.  Een zomertaling zal in tegenstelling tot de wintertaling ook veel minder grondelen en zal eerder het wateroppervlak zeven of houdt alleen zijn kop onder water.  Er zijn nog enkele kleine verschillen dus best eens je vogelgids boven toveren.  Zomertalingen kun je terugvinden in moerassige gebieden met ondiep water en veel oevervegetatie.  Deze lange afstandstrekkers overwinteren in de Sahel en keren terug naar hun Europese broedgebieden in maart.  Het gaat spijtig genoeg niet goed met deze soort.
Op de website van natuurpunt staan ook nog volgende weetjes :
  • Het gaat niet goed met de zomertaling. In de Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels (versie 2004 én 2016) staat de soort opgenomen in de categorie ‘bedreigd’. Het aantal broedpaar kan sterk variëren van jaar tot jaar maar is zelden hoger dan 200.
  • Vangst speelt in delen van de Sahel een niet te onderschatten rol. Het aantal zomertalingen dat daar wordt gevangen, is groter in droge jaren, wanneer eenden zich concentreren in de schaarse gebieden met water, waar ze makkelijker met netten kunnen worden gevangen. In de Binnendelta van de Niger werden tussen 1983 en 1994 jaarlijks 60.000 tot 70.000 zomertalingen gevangen, goed voor ca. 30% van het totale aanwezige aantal.
  • Uit opgravingen in archeologische sites in Nederland, blijkt dat dat zomertalingen regelmatig werden gevangen, zowel tijdens het Romeinse, het Merovingische en het Karolingische tijdperk. Samen met wilde eend, wintertaling, smient en pijlstaart, was de zomertaling in elk van deze periodes één van de meest gevangen soorten.
  • De zomertaling is nog steeds een populaire jachtvogel in Europa. In Rusland is het zelfs de belangrijkste eendensoort voor de jacht. Schattingen van het aantal zomertalingen dat jaarlijks wordt afgeschoten vertonen grote variatie: van 24.000 tot 62.500 in de Europese Unie tot 500.000 in heel Europa. Een berekening van het jaarlijks afschot in de Oekraïne in de jaren tachtig komt uit op ongeveer een miljoen zomertalingen.

 

Enkele fotogenieke blikvangers van de week:
* Kneus (Jan Cornelissen)

* Blauwe kiekendief (Carine Richerzhagen)

* Middelste bonte specht (Chris Hayen)

* Grote bonte specht (Chris Hayen)

* Torenvalk (Paul Matthys)

* Grauwe gans (André Gaens)

* Slobeenden (André Gaens)

* Krooneend (Dirk Ottenburghs)

* Geelgors (Lucas Bollingh)
 
* Kievit (Paul Matthys)

* Grote gele kwikstaart (Carine Richerzhagen)

* Dodaars (Stefan Nimmegeers)

* Blauwe reiger (Stefan Nimmegeers)

* Buizerd (Stefan Nimmegeers)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

Leave a Reply

Your email address will not be published.