Opmerkelijke waarnemingen van 14 tem 20/12/2020

Opmerkelijke waarnemingen van 14 tem 20/12/2020

Deze week is er geen nieuwkomer te melden, maar wel een zeer bijzondere ‘KBV’ (kleine bruine vogel), nl. een bruine boszanger die enkele weken geleden werd ingegeven.
Op 4 november kon Lucas Bollingh onderstaande foto’s maken van een klein ’tikkend’ bruin vogeltje nabij de telpost van Oetersloven.  Omdat eerst werd verondersteld dat het om een Noordse fitis ging, heeft Lucas zijn foto’s  en waarneming pas eind november geregistreerd op ‘waarnemingen.be’.  Enkele waarnemingsbeheerders deden verder onderzoek en besloten voorlopig dat het vermoedelijk om een bruine boszanger gaat.   Dergelijke zeldzame waarnemingen van dit kaliber worden enkele keren per jaar beoordeeld door een groep specialisten, zoals dus in dit geval ook nog zal gebeuren… Fingers crossed en wordt vervolgd … De foto bovenaan is deze week gemaakt door Francis Pattyn, en dit van een bruine boszanger die al enkele weken present is aan de kust.

De bruine boszanger lijkt qua vorm en postuur wel wat op een tjiftjaf, maar heeft meer afgeronde vleugels met kortere handpenprojectie.   Hij heeft een donker grijsbruine bovenzijde en vuilwitte onderdelen, de zijborst, flanken en onderstaartdekveren zijn meer roestbruinig.  Ook typisch is de scherp afgetekende, lichte wenkbrauwstreep, vooral het voorste deel is scherp begrensd en het witst.  Andere kenmerken zijn de roodbruine poten, slanke snavel met enig roodbruin aan de basis en de brede donkere oogstreep.  De zang is een monotone fluittoon en hij roept een scherp ’tsek’ dat vergelijkbaar is met die van een braamsluiper.

 B

Bruine boszanger : foto  Johan Buckens (waarnemingen.be)                Tjiftjaf : foto Filip De Ruwe (waarnemingen.be)

Bruine  boszangers zijn zangvogels, die broeden in Siberië en dit liefst op vochtige terreinen in wilgen of ander dicht struikgewas. De soort overwintert in Zuid-Oost Azië. In West-Europa is de bruine boszanger een zeldzame herfstgast. In de fruitstreekregio is dit slechts de tweede waarneming ooit, na een eerder exemplaar van 2013.

 

Tenslotte nog enkele fotogenieke blikvangers van de week:
* Europese kanarie (André Gaens)

* Buizerd (Paul Matthys)

* Torenvalk (Paul Matthys)

* Goudhaan (André Gaens)

* Grauwe gors (André Gaens)

* Geelgors (André Gaens)

* Grote zilverreiger (Carine Richerzhagen)

* Blauwe kiekendief (Carine Richerzhagen)

* Veldleeuwerik (Carine Richerzhagen)

* Kramsvogel (Lucas Bollingh)

* Kneus (André Gaens)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

Leave a Reply

Your email address will not be published.