Opmerkelijke waarnemingen tussen 22 en 28/10/2018

Opmerkelijke waarnemingen tussen 22 en 28/10/2018

De voorbije week waren er twee bijzondere waarnemingen te melden: het bokje en een groep kolganzen.
Het bokje werd gezien in Bernissem door Stijn Raymaekers.   Het is een vogel uit de familie van steltlopers en snippen.  Het is de kleinste snip met een lengte van 18 tot 20 cm, ongeveer tweederde vergeleken met een watersnip.  Zijn snavel is ook een stuk korter.  Over zijn rug lopen vier roomgele, brede strepen en zijn mantel – en schouderveren hebben een groene glanzende kleur.  In vlucht ook herkenbaar aan zijn puntige staart.   Het bokje vertoont een zeer verborgen gedrag en wordt meestal niet opgemerkt.  Zijn voedsel bestaat uit wormen, slakken, insecten en kleine plantendeeltjes.  Zijn broedplaatsen zijn Rusland en Scandinavië; bij ons is hij vooral terug te vinden als doortrekker en soms als wintergast.  Jaarlijks zijn er altijd wel enkele exemplaren te bewonderen in onze fruitstreek regio.  (Archieffoto hierboven van Dany Tielens)

 

 

De tweede donkerrode soort deze week was een groep van 17 kolganzen die zich liet bewonderen aan de telpost in Oetersloven.  De week ervoor had Pierre Vandersmissen ook ééntje gespot: zie verslag van vorige week.
* Kolgans : foto André Gaens

 

In totaal werden er deze week 56 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door 14 verschillende vogelliefhebbers. We  hadden twee zéér zeldzame exemplaren en tevens een 5-tal zeldzame vogels.  Het totaal aantal soorten voor 2018 is momenteel 166.
Een overzicht en enkele bijhorende kiekjes :
Vogel Plaats Waarnemer
Bokje Sint-Truiden – Bernissem Stijn Raymaekers
Kolgans Berlingen Pierre Vandersmissen
Grote Zilverreiger Tongeren Paul Nagtegals
Hoepertingen-Helshoven Beemden Stefan Nimmegeers
Vechmaal Geert Bollen
Widooie Geert Bollen
Berlingen Pierre Vandersmissen
Rode wouw Tongeren – Beukenberg Paul Nagtegals
Jeuk Olav Thijs
Slechtvalk Hoepertingen-Helshoven Beemden Stefan Carolus
IJsvogel Hoepertingen-Helshoven Beemden Stefan Nimmegeers
Waterpieper Sint-Truiden – Bernissem Stijn Raymaekers

 

 

* Grote zilverreigers : foto’s André Gaens en Stefan Nimmegeers

 

* Ijsvogel : foto Stefan Nimmegeers

 

Er waren ook nog de volgende leuke meldingen :
     * een groep van 1000 kauwen en 400 roeken op maandag in Kortijs
     * een 1000 tal kramsvogels werden er deze week geteld in Oetersloven
Tot de volgende !
Groeten, Carlo

Leave a Reply

Your email address will not be published.