Opmerkelijke waarnemingen tussen 15 en 21/10/2018

Opmerkelijke waarnemingen tussen 15 en 21/10/2018

Waarnemingen

Deze week waren er drie bijzondere waarnemingen waaronder  twee ganzensoorten op ’trek-bezoek’ en een bladkoning op de ringpost.  Vrijdag passeerde een kolgans boven de telpost van Pierre Vandersmissen in Oetersloven en spotte Paul Nagtegals in Tongeren 9 overvliegende toendrarietganzen.  Woensdag werd door Hub een bladkoning geringd in Hoeselt.
De kolgans is een middelgrote, compacte gans met oranjerode poten.  De typische witte snavelbasis en de dwarse zwarte ‘vegen’ over de buik maken de volwassen kolgans makkelijk herkenbaar.  Ze kan wel verward worden met de dwerggans die iets kleiner en donkerder is en tevens een gele oogrand heeft, of met de grauwe gans, maar die heeft geen witte snavelbasis.  De kolgans broedt op de Noord Siberische toendra’s en overwintert in West-, Centraal- en Zuidoost-Europa.
( Archief foto’s hierboven 2011 Dirk Ottenburghs en 2009 Carine Richerzhagen )

Wat betreft de kolgans is dit de derde waarneming voor dit jaar.  Jaarlijks zijn er in de fruitstreek altijd wel enkele exemplaren te spotten tijdens de trekperiode en de beste periode komt er nog aan, nl. van december t.e.m. februari.
De toendrarietgans is een middelgrote tot grote gans en lijkt heel sterk op die andere rietgans, nl de taigarietgans.  Nog altijd zijn er taxonomen die vinden dat het eigenlijk om één soort met verschillende ondersoorten gaat.  Geografisch gezien hebben beide varianten een ander broedgebied.   De toendrarietgans kan ook verward worden met de kleine rietgans.  De toendrarietgans is iets groter, heeft oranje tot vaalrode poten in plaats van roze poten.  Tevens heeft de toendrarietgans een zwaardere kop en snavel.  Voor meer details en specifieke kenmerken over de kolgans, dwerggans, toendrarietgans, taigarietgans en grauwe gans, best eens je vogelgids erbij halen.
Deze waarneming van Paul is de eerste voor dit jaar.  Beste maanden om deze gans te spotten is december tem januari.
( Archief foto’s Carine Richerzhagen 2010)

De derde donkerrode of zéér zeldzame gast afgelopen week was een bladkoning die geringd werd door de ringwerkgroep van Tongeren op de ringpost Ter Tommen in Hoeselt.    Het is een klein mosgroen zangvogeltje, iets groter dan een goudhaantje maar iets kleiner dan een tjiftjaf.  Het is een lange afstandstrekker.  Kenmerkend is zijn lange en zeer opvallende lichtgele wenkbrauwsteep boven de donkere oogstreep.  De onderzijde is vuilwit en zijn poten kleuren middelbruin tot bleekroos.  Hij is best nog te herkennen aan zijn luide en doordringende hoge roep.
Archief foto : Dirk Ottenburghs 2017

 

In totaal werden er deze week 74 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door 22 verschillende vogelliefhebbers. We  hadden drie zéér zeldzame exemplaren en tevens een 14-tal zeldzame vogels.  Het totaal aantal soorten voor 2018 is momenteel 166.
Een overzicht en enkele bijhorende kiekjes :
Vogel Plaats Waarnemer
Kolgans Berlingen Pierre Vandersmissen
Toendrarietgans Tongeren-Beukenberg Paul Nagtegals
Bladkoning Hoeselt Hub
Grote Zilverreiger Rutten Carine Richerzhagen
Tongeren-Beukenberg Paul Nagtegals
Sint-Truiden Kenny Herck
Hoepertingen-Helshoven Beemden Stefan Carolus
Vechmaal Geert Bollen
Wellen Gert Appeltans
Kraanvogel Romershoven-Jongenbos Stijn Remels
Vechmaal Geert Bollen
Goudplevier Rutten Carine Richerzhagen
IJsvogel Hoepertingen-Helshoven Beemden Stefan Nimmegeers
Diepenbeek – Nietelbroeken Bert Van der Auwermeulen
Boomleeuwerik Berlingen Dirk Ottenburghs
Boompieper Sint-Truiden-Mierehoopbos Robin Guelinckx
Smelleken Rutten Dany Tielens
Kleine bonte specht Sint-Truiden-Mierehoopbos Robin Guelinckx
Kuifmees Sint-Truiden-Mierehoopbos Robin Guelinckx
Vuurgoudhaan Tongeren Carine Richerzhagen
Sint-Truiden-Bernissem Carlo Menten
Grote gele kwikstaart Sint-Truiden – Nieuwenhoven Robin Guelinckx
Alken – Mombeekvallei Marc Rutten
Wellen Gert Appeltans
Appelvink Nerem Carine Richerzhagen
Rode wouw Alken Pierre Vandersmissen
Tongeren Paul Nagtegals
Staartmees Witkoppig Borlo Paul Matthys

 


* Grote Zilverreigers : foto André Gaens

* Kraanvogel : foto Geert Bollen
* Ijsvogels : foto Stefan Nimmegeers

* Staartmees witkoppig : foto Paul Matthys

Er waren ook nog de volgende leuke meldingen:
     * een groep van 200 veldleeuweriken en 120 graspiepers te Rutten.
     *  melding van de eerste koperwieken door verschillende vogelliefhebbers.
     * grote trek van spreeuwen -> 12056  en houtduiven -> 55956  inclusief trektelpost werden geteld.

 

Trektellingen

Zondag was het de 2de simultaantelling voor dit najaar op de trektelpost te Oetersloven.  Buiten de spreeuwen en houtduiven gerekend was het een vrij rustige vogeltjes-voormiddag. Bijhorend wat sfeerbeelden van André Gaens :

* De telpost bende…

* Grote Canadese ganzen

* Grote zilverreiger

* Grote bonte specht

* Buizerd

Ook op de trektelpost van de kevie in Tongeren werd er weer lustig geteld, een overzicht :

Dit was het voor deze week.
Groeten,
Carlo Menten

Leave a Reply

Your email address will not be published.