Kwikstaarten zijn meer dan geel of wit

 

foto: André Gaens

 

Gele en Witte Kwikstaarten hebben buiten hun karakteristieke staartbewegingen weinig gemeen. Naast hun duidelijk te onderscheiden vluchtroep is de langere staart van de witte tijdens de vlucht een goed kenmerk, meestal beter dan de kleur. Om het ons op de telposten nog wat gemakkelijker te maken hebben ze dan ook nog een eigen trekkalender. Als de trek van de Witte Kwikstaart duidelijke vormen begint aan te nemen is deze van de Gele bijna voorbij. De grafiek maakt duidelijk dat de piek in de gemiddelde aantallen Gele Kwikstaart ruim een maand vroeger valt dan deze van de Witte. Bij deze laatste liggen de aantallen ook ruim hoger.
Daarnaast is er bij de keuze van broedbiotoop ook weinig overeenkomst: de Witte zoekt het veelal in het kleinschalig gebied in de buurt van de mens terwijl de Gele het open landschap opzoekt.
Ook in de keuze van de overwinteringsgebieden verschillen ze grondig van mening: de Gele trekt helemaal tot in tropisch West-Afrika terwijl de Witte meestal niet verder geraakt dan Zuidwest-Europa.
Tenslotte heeft de Grote Gele Kwikstaart duidelijk de langste! Hij vliegt met lange en diepe golven en produceert in de vlucht meestal een harde, scherpe roep. Hij is niet opgenomen in de grafiek wegens de lage aantallen, meestal solitaire vogels die de telpost passeren. De soort prefereert de omgeving van beken om te broeden en is een deeltrekker. Tijdens zachte winters overwinteren hier kleine aantallen. Als buitengewone broedvogel kreeg de Grote Gele dit jaar speciale aandacht in de Fruitstreek.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.