Opmerkelijke waarnemingen tussen 1 en 7/10/2018

Opmerkelijke waarnemingen tussen 1 en 7/10/2018

Waarnemingen

Op zondagochtend werd in Mettekoven-Helshoven een zéér zeldzame cetti’s zanger gespot door Dirk Ottenburghs.  Dit is na de cetti’s zanger van de Herkvallei in Wellen de tweede waarneming voor dit jaar in de fruitstreek.   Dit ‘KBV- ke’ (klein bruin vogeltje) werd ook nog waargenomen in 2011, 2012 en twee keer in 2014.  De cetti’s zanger heeft een verborgen levenswijze, maar laat zich duidelijk herkennen aan zijn kenmerkende en explosieve zang.  Het is een kleine zangvogel met een ronde, vaak opgewipte staart.  De cetti’s zanger kan ook te verwarren zijn met de kleine karekiet of snor, maar heeft een compacter lichaam en een meer rossig warmbruine ipv geelbruine kleur.  Ook opvallend is zijn koppatroon met donkere oogstreep, een lichte wenkbrauwstreep en twee witte halve maantjes onder en boven het oog.  De cetti’s zanger is een korte afstandstrekker en meestal te vinden in de buurt van water en liefst  in dicht struikgewas. (Foto archief waarnemingen.be)

De voorbije week was de rode wouw ‘in de aanbieding’ voor onze fruitstreek.  Carine Richerzhagen, Paul Nagtegals, Pierre Vandersmissen, Kris Weemaes en Paul Matthys (foto bovenaan) waren de gelukkigen onder ons.  Kenmerkend voor de rode wouw is zijn roodbruin verenkleed en zijn lichtere kop.  De ondervleugels tonen lichte, bijna witte, ‘vensters’ op de binnenste handpennen. De diep gevorkte staart, die aan de bovenzijde roodbruin is en aan de onderzijde bleker, wordt tijdens de vlucht voortdurend gekanteld, hetgeen  kenmerkend is.  Het is één van de weinige roofvogels die je vrijwel alleen in Europa aantreft.
Foto archief : mei 2018 Tongeren – Carine Richerzhagen.
Hoewel rode wouwen het hele jaar gezien kunnen worden, zijn er toch duidelijke piekmomenten. In het voorjaar trekken volwassen vogels vooral in maart door, in april en mei gevolgd door exemplaren die nog niet tot broeden komen. Deze laatsten hebben, in tegenstelling tot de volwassen vogels, weinig haast en blijven soms enige tijd hangen. De najaarstrek piekt in oktober. Vooral op dagen met goede buizerdtrek is het niet ongewoon om één of meer rode wouwen te zien. Echte groepjes zijn echter zeldzaam, net als in het voorjaar. Overwinterende vogels, een schaars fenomeen, bestrijken een groot gebied. Bijhorend statistiek voor onze regio.

In totaal werden er deze week 56 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door 12 verschillende vogelliefhebbers. We  hadden één zeer zeldzaam exemplaar, de cetti’s zanger en een 6-tal zeldzame vogels.  Het totaal aantal soorten voor 2018 is momenteel 165.   Op dinsdag was er ook een leuke melding van 40 huismussen in Alken door Peter Bellen en op zondag had Paul Matthys 80 witte kwikstaarten en 120 groenlingen foeragerend in Montenaken.  Een overzicht en enkele bijhorende kiekjes :
Vogel Plaats Waarnemer
Cetti’s zanger Beemd Helshoven-Beemden Dirk Ottenburghs
Rode wouw Tongeren – Beukenberg Paul Nagtegals
Rutten Carine Richerzhagen
Montenaken Paul Matthys
Wellen Pierre Vandersmissen
Jeuk Kris Weemaes
Smelleken Montenaken Paul Matthys
Rutten Carine Richerzhagen
Glanskop Tongeren Carine Richerzhagen
Grote gele kwikstaart Tongeren Carine Richerzhagen
Boomleeuwerik Berlingen Carlo Menten
Vuurgoudhaan Beemd Helshoven-Beemden Dirk Ottenburghs

 

Glanskop : foto Carine Richerzhagen

Glanskop - Poecile palustris

Grote gele kwikstaart : foto Carine Richerzhagen

Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea

Smelleken : foto Carine Richerzhagen

 

Trektellingen

Zaterdag 6 oktober was het de hoogmis voor de trektellers, nl voor de 25ste keer Eurobirdwatch.  Vogeltjes werden geteld in 38 Europese en zelfs enkele Aziatische landen.  Meer info op :  www.eurobirdwatch.eu  en www.trektellen.nl .  In Oetersloven en Tongeren werden er samen in totaal maar liefst meer dan 8000 trekvogels geteld.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.