Een terugblik op waarnemingen.be in de Fruitstreek tijdens 2020

Een terugblik op waarnemingen.be in de Fruitstreek tijdens 2020

In 2020 werden 177 soorten gemeld, waarvan 151 met foto. Bepaalde soorten worden daarbij vaker ingevoerd dan andere. Het valt op dat roofvogels zoals buizerds en torenvalken zowat elk jaar aan de kop van dit klassement staan. Ze behoren zeker niet tot de meest talrijke vogelsoorten in de Fruitstreek maar ze spreken blijkbaar het meest tot de verbeelding van de waarnemer. Een graszanger die hier deze zomer voor het eerst te zien was lokte op enkele dagen 28 waarnemers naar Gors-Opleeuw.

Hieronder een top 10 van soorten die het meest zijn ingevoerd en een top 10 van de soorten waarvan de meeste individuen zijn ingevoerd. Hoge aantallen vinden we bij dit laatste vooral terug bij soorten die tijdens de trek in grote groepen worden gezien.

Meest ingevoerde soorten

Buizerd 2793
Torenvalk 2726
Merel 1399
Vink 1342
Tjiftjaf 1306
Veldleeuwerik 1205
Houtduif 1072
Zwartkop 1070
Blauwe Reiger 1065
Koolmees 1040

 

Meest ingevoerde individuen

Houtduif 52451
Spreeuw 49023
Kramsvogel 30117
Kneu 13453
Roek 10865
Kauw 7279
Veldleeuwerik 6886
Vink 5931
Kievit 5629
Kokmeeuw 5488

Leave a Reply

Your email address will not be published.