Blikvangers van de week

Blikvangers van de week

Een beeld zegt meer dan duizend woorden…   Deze rietgors  werd door Paul Matthys prachtig in beeld gebracht afgelopen week.

De rietgors is een middelgrote gors (13-16 cm).   In de zomer is het mannetje gemakkelijk te herkennen aan zijn opvallend zwarte kopkap en witte halsband, die samensmelt met een witte snorstreep. Hij is bovenaan rosbruin met duidelijke donker en lichte streping. Onderaan is hij eerder witachtig. In de winter verdwijnt de zwarte kopkleur en dan lijkt de koptekening op die van het vrouwtje, maar dan met een zwartere aflijning van de bruine wang.  Rietgorzen bewonen een waaier van landschappen, van moerassen tot kwelders en boerenland met door riet omzoomde sloten en kanalen.  Hun voedsel in het broedseizoen bestaat vooral uit insecten en spinnen. Buiten het broedseizoen zijn dit vooral zaden.  Rietgorzen zoeken laag in de struiken of op de grond naar eten.  Onderstaande foto is van Jo De Pauw en komt uit het rijke archief van waarnemingen.be.  De recente status (2013-2018) wordt geschat op een 1500 a 2300  broedparen in Vlaanderen.  De Vlaamse aantallen vallen in het niets bij die van het water- en moerasrijke Nederland waar de populatie er geschat wordt op 60000 a 110000 broedparen.

 

Andere blikvangers van de voorbije week zijn hieronder verzameld :

Grote zilverreiger : André Gaens

 

Roodborst : André Gaens

 

Kokmeeuw : André Gaens

 

Blauwe kiekendieven : André Gaens

 

Torenvalk : André Gaens

 

Koperwiek : André Gaens

Groeten en tot volgende week,

Carlo Menten

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.