Blikvangers van de week

Blikvangers van de week

Afgelopen vrijdag kon Eddy Colson en Jan Slechten  een vrij zeldzame Pallas’ boszanger mooi in beeld brengen.  Deze Pallas’ boszanger werd geregistreerd, gemeten, gewogen en vakkundig voorzien van een ring alvorens deze de tocht naar het zuiden kon verderzetten.

De Pallas’ boszanger is het nog zeldzamere familielid van de bladkoning. Door heimelijk gedrag en snelle bewegingen vaak slecht te zien en kan zo dan erg lijken op een bladkoning. Enkele verschillen zijn de fraaie lichtgele stuit en over de kroon loopt een gele kruinstreep, die beide ontbreken bij de bladkoning.  Dit klein mosgroen vogeltje 9 tot 9,5 cm is iets groter dan een goudhaantje.  De soort broedt ver bij ons vandaan, nl. in het zuidoosten van Siberië en in Mongolië, vooral in berggebieden. De soort overwintert voornamelijk in het zuidoosten van Azië.  Het zijn bijzonder fraaie vogeltjes en het is eigenlijk een wonder dat zulke kleine en lichte dieren helemaal vanuit hun broedgebieden in West-Europa verzeild kunnen raken!
Links een bladkoning en rechts een Pallas’ boszanger .  Zoek de 10 verschillen …   🙂

 

Om het nog iets complexer te maken is er ook nog een humes bladkoning (foto hieronder van Filip De Ruwe).  Het meest opvallende verschil met de bladkoning is het geluid, dat sterk verschilt van de roep van een bladkoning. Verder is de vogel vuilwit, in plaats van zuiver wit op de buik, wat doffer van kleur op de rug en is de tweede, kleine vleugelstreep veel minder opvallend dan bij de bladkoning.

 

Andere blikvangers van de voorbije week zijn hieronder verzameld :

Toendrarietganzen : Pierre Vandersmissen

 

Wintertaling : Stefan Nimmegeers

 

Dodaars : Stefan Nimmegeers

 

Blauwe kiekendief : André Gaens

 

Ijsvogel : Stefan Nimmegeers

 

Geelgors : André Gaens

 

Vuurgoudhaan : André Gaens

 

Rietgors : André Gaens

 

Buizerd : Stefan Nimmegeers

Groeten en tot volgende week,

Carlo Menten

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.