Blikvangers van de week

Blikvangers van de week

Een beeld zegt meer dan duizend woorden…   Bovenstaande grote zilverreiger werd door Paul Matthys mooi in beeld gebracht.
De grote zilverreiger is een prachtige verschijning.  Het verenkleed van de vogel is hagelwit en andere typische kenmerken zijn de gele bek en volledig zwarte poten.  Zijn ‘kleinere broer’ de kleine zilverreiger is met zijn 60 cm een 30 cm kleiner.  De kleine heeft tevens een zwarte bek en zwarte poten met gele tenen.  De grote zilverreiger leeft van vis, amfibieën, kleine zoogdieren en soms ook reptielen en vogels. Hij foerageert meestal in ondiep water, maar ook op het land. Zijn jachttechniek is eenvoudig: langdurig roerloos staan tot een prooidier in de buurt komt, of heel rustig wadend zijn prooi achtervolgen. Eenmaal dichtbij, spiest hij zijn prooi aan zijn dolkvormige snavel.  Op de telpost in Oetersloven kon Pierre Vandersmissen, afgelopen maandag, onderstaande foto maken van 4  zuid overtrekkende exemplaren.

De laatste jaren komt de grote zilverreiger vaker in onze regio voor, zoals blijkt uit het aantal waarnemingen op jaarbasis.

 

Andere blikvangers van de voorbije week zijn hieronder verzameld :

Torenvalk : Paul Matthys

 

 

Graspieper : Geert Perdaens

 

Kuifeend : Wauters Alice

Groeten en tot volgende week,

Carlo Menten

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.