Blikvangers van de week

Blikvangers van de week

Een beeld zegt meer dan duizend woorden…   Bovenstaande waterral werd door Stefan Nimmegeers enkele keren mooi in beeld gebracht.
Een waterral wordt ongeveer 23-26 cm. lang en is een koddige, schaarse vogel die een verborgen leven in het riet leidt.   Een waterral is overwegend bruin gestreept met gestreepte flanken en een grijs voorhoofd en buik. Ook typische is de witte onderstaart, de lange iets omlaaggebogen rode snavel en rode ogen. De waterral heeft dunne, lange tenen om gemakkelijk over plantenresten in het water te kunnen lopen.  Meestal hoor je alleen zijn opvallende gillende roep.  Zijn contactroep is minder heftig en doet aan een kip of een meerkoet denken. Als je geluk hebt, dan waagt een waterral zich even buiten zijn schuilplaats en kun je hem zien.   Een deel van de waterrallen blijft het hele jaar in ons land. Vliegen doen ze zelden en bij verstoring verdwijnen ze liever al lopend uit het gezichtsveld.  De waterral is een alleseter … kikkers, slakken, insecten, larven, visjes, garnalen, maar ook scheuten en wortels.

Broeden doen ze vooral aan plassen met dichte rietkragen en in zeggemoerassen.  De recente broedvogelaltas 2013-2018 schat de broedpopulatie in Vlaanderen op 600-1000 paren.  Globaal gezien is het aantal broedparen van de waterral het hoogst na een serie milde winters en natte voorjaren.  Koude winters gevolgd door een droog voorjaar zorgen voor een dip in het aantalsverloop.  In onze fruitstreekregio hebben we weinig waterplassen en bijgevolg ook niet zoveel waarnemingen van deze prachtige vogel.

 

Andere blikvangers van de voorbije week zijn hieronder verzameld :

Paapje : Paul Matthys

 

Buizerd : André Gaens

 

Waterhoen : Stefan Nimmegeers

 

Dodaars :Stefan Nimmegeers

 

Blauwe reiger : André Gaens

 

Ijsvogel : Stefan Nimmegeers

 

Gekraagde roodstaart : Dirk Ottenburghs

 

Rode wouw : Carine Richerzhagen

 

Grote gele kwikstaart : Stefan Nimmegeers

 

Grauwe vliegenvanger : André Gaens

 

Kneu : André Gaens

Groeten en tot volgende week,

Carlo Menten

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.