Wachtbekken Bernissem in de loop der jaren

Wachtbekken Bernissem in de loop der jaren

Het wachtbekken van Bernissem heeft sinds zijn ontstaan in 2005 een grote aantrekkingskracht op verschillende watergebonden vogels.  De eerste ingegeven waarneming gebeurde op 23/8/2008 en begon met een blauwe kiekendief.
Sindsdien zitten we aan 174 soorten en 4 ondersoorten.
Tot op heden is het aantal waargenomen vogels 222.551 stuks.
Met het aantal verschillende waarnemers > 10 soorten zitten we aan 306 vogelliefhebbers .
Toch wel mooie cijfers !
Enkele statistieken via waarnemingen.be :

* Top 10 waargenomen soorten :

* Top 10 ingevoerde waarnemingen :

* Enkele zeldzaamheden :
Zwarte Ooievaar, Kwak, Koereiger, Purperreiger, Grauwe Kiekendief, Rode Wouw, Zwarte Wouw, Zeearend, Porseleinhoen, Rosse Franjepoot, Poelruiter, Draaihals, Buidelmees, Snor, Duinpieper, Witkopstaartmees, Wilsterblauwborst, Engelse Kwikstaart, Noordse Kwikstaart, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.