“Twitching” een goedaardig virus

“Twitching” een goedaardig virus

Schrik niet, dit is geen nieuwe variant en de besmetting komt alleen maar tot uiting bij bepaalde vogelaars.  Niet bij allemaal, want heel wat vogelaars beperken zich vooral tot het bekijken en het op naam brengen, of het inventariseren van vogels.

Een Twitcher kan best omschreven worden als een ‘soortenjager’. Ooit werd deze Engelse term overgenomen door de vogelaars in België en Nederland. Vanaf het moment dat een twitcher de eerste melding ontvangt van een zeldzame soort, krijgt hij een haast onbedwingbare drang om zo snel mogelijk op de aangeduide plek te zijn. Want vogels vliegen soms al vlug een eind weg. Het ontdekken van de bedoelde vogel, zeker als het dan ook nog gaat om een soort die hij nooit eerder zag wordt dan een onvergetelijke belevenis. Het is trouwens niet langer een typisch mannelijk verschijnsel want de laatste jaren is het aandeel vrouwen toegenomen.

Het was de melding van een Purperkoet in Het Vinne op 31 oktober die nog eens een heus legertje twitchers in beweging bracht.  Bij het verstrijken van de volgende dag was de vogel al door meer dan 100 waarnemers gemeld. Eén maand later hadden 279 gebruikers van waarnemingen.be de soort daar gezien en werden er in totaal 341 foto’s van deze Purperkoet gepost.

Helaas zijn er in onze Fruitstreek geen spectaculaire gebieden zoals Het Vinne. Hierdoor werd onze regio vroeger als ongeschikt beschouwd om gericht naar zeldzaamheden te zoeken. Plaatselijke vogelaars zochten dan meestal andere oorden op waardoor deze stelling alleen maar versterkt werd. Een kentering trad pas op na de eeuwwisseling nadat het mogelijk werd om via het internet waarnemingen te registreren. Meldingen op papier van zeldzaamheden, al dan niet beoordeeld als twijfelachtig,  belandden vroeger soms ergens onder het stof in een lade. Samen met de evolutie in de digitale fotografie en het toenemende zoombereik van betaalbare toestellen kon nu ook de minder ervaren vogelaar het nodige bewijsmateriaal aan zijn waarneming koppelen. Met de recente lancering van mobiele apps om waarnemingen rechtstreeks in het veld in te voeren kunnen bijzondere waarnemingen snel gedeeld worden met andere gebruikers. Vooral voor twitchers is dat laatste een positieve evolutie.

witkopgors: foto Hugo De Bruyker

De vogel die in onze regio het hoogst aantal twitchers lokte was de Witkopgors die vanaf 29 december 2016 overwinterde in Widooie, met 339 waarnemingen. De inwoners waren wel wat verontrust door de toeloop van mensen met verrekijkers aan de rand van hun anders zo rustige dorp! 

Ook de Kleine Klapekster die op 20 juli 2008 verbleef in Opheers trok volk uit alle windstreken, 32 gelukkigen konden deze vogel op die dag aanschouwen, meteen ook de laatste waarneming van deze soort in Limburg tot op heden. De Poelruiter die in mei 2014 enkele dagen in het wachtbekken van Bernissem pleisterde kreeg 40 bezoekers op de been. Op die plek kreeg op 28 april 2011 een Rosse Franjepoot tijdens een kort oponthoud al veel aandacht uit heel Limburg

kleine klapekster: foto Vincent Le Grande 

Met de toename van het aantal waarnemers in onze regio worden er vanzelfsprekend ook meer  “speciallekes”  gemeld. Zoals de Bruine Boszanger in een haag in Berlingen, de Brilduiker in een overstroomde wei in Alken, de Krekelzanger in Kolmont, de Graszanger in Gors-Opleeuw en de Griel op een akker in Buvingen. Plezante momenten voor de twitcher die er op tijd geraakt! De mobiele telefoon maakt het zelfs mogelijk om informatie te delen over een overvliegende vogel. Zo werd in 2011 een Zeearend gemeld die boven Het Vinne in oostelijke richting vloog even later door hiervan verwittigde waarnemers in Bernissem op foto vastgelegd. Leuk toch dit virus?

Leave a Reply

Your email address will not be published.