Resultaten trektellingen najaar 2021

Resultaten trektellingen najaar 2021

Vermeldenswaard zijn dit najaar de recordaantallen van trekkende Gaaien met een nieuw dagrecord van 137 ex. op 27 september. Ook de Kepen kwamen nog eens massaal afgezakt en bereikten met een uurgemiddelde van 24 ex. een ongekende recordhoogte. (grafiek)

Voor de Fruitstreek een niet alledaagse waarneming was de overvliegende Purperreiger op 25 augustus, daarmee slechts de 2e waarneming van deze soort op de telpost tot nu toe. Opvallend late waarnemingen waren een Gierzwaluw op 10 oktober (de vorige extra late was op 3 oktober 1999) en een Boerenzwaluw op 9 november (de vorige was op 28 oktober 2011). Het viel ook op dat de Kramsvogels dit jaar langer op zich lieten wachten. De kraanvogels trokken dit najaar vooral over Duitsland en onze oostkantons, de telpost van Tongeren scoorde met 99 ex. op 25 oktober dan ook heel hoog in Vlaanderen. Tot slot konden we ook niet naast de grote aantallen vlinders kijken die dit najaar voorbij de telpost fladderden. Gemiddeld telden we tijdens de vorige jaren 98 voorbijtrekkende Atalanta’s, dit jaar waren er dat 248 (!)

We voegen hier ook een aantal foto’s bij van André, onze vaste telpostfotograaf, die er in slaagde om onder vaak slechte lichtomstandigheden en grote afstand, telkens weer mooie plaatjes af te leveren. Ook de foto van Lucas willen we je niet onthouden, hij slaagde erin om de overvliegende Gierzwaluw van 10 oktober op beeld vast te leggen.

Wie zich wil verdiepen in tabellen en getallen:

Oetersloven: https://www.trektellen.nl/site/totals/101/2021         De Kevie: https://www.trektellen.nl/site/totals/858/2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.