Project ‘Algemene Broedvogelmonitoring Vlaanderen (ABV)’

Dringend gezocht: vogelaar(s) met kennis van onze algemene vogels die zich een paar uur per broedseizoen willen vrijmaken.

Door omstandigheden zijn er 3 kilometerhokken in dit lopende project vrijgekomen. FS 6331 (Kuttekoven) FS 7133 (Eggertingen/Sint-Huibrechts-Hern) en FS 5226 (zuidwestelijk van Kerkom). De continuïteit van dit project is van groot belang, vooral om meer te weten te komen over onze algemene soorten.  Het ging in 2007 van start en levert hierdoor basismateriaal om wetenschappelijk onderbouwde uitspraken over onze algemene broedvogels op middellange termijn te kunnen doen.  Daarvoor liggen in elk ABV-hok zes telpunten. Er dient op elk telpunt 5 minuten te worden geteld in de drie afgebakende periodes. Een ontoegankelijk telpunt mag naar eigen inzichten worden verlegd. De telling van een hok neemt dus jaarlijks slechts 3x een half uur in beslag. Elke algemene vogel met broedindicerend gedrag (zingend, baltsend, alarmerend, met nestmateriaal,…), dient te worden genoteerd. Juveniele vogels, bijvoorbeeld een troep jonge eendjes, hoeven niet te worden genoteerd. Overvliegende groepen meeuwen, kraaiachtigen, vissende Blauwe reigers die elders broeden, … moeten ook niet worden genoteerd. De drie afgebakende periodes zijn: 01/03-15/04, 16/04-31/05 en 01/06-15/07. Wie zich geroepen voelt om aan dit langlopende en interessante project mee te werken of meer inlichtingen wil, mag mij bellen op 0479 33 20 72. Eventueel lopen wij dan samen je eerste telronde. Nu doen!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.