Opmerkelijke waarnemingen van 8 tem 14/7/2019

Opmerkelijke waarnemingen van 8 tem 14/7/2019

Afgelopen donderdag was er opnieuw een Engelse kwikstaart te bewonderen in Rutten.  Carine Richerzhagen kon – net als op 5 juni en  ongeveer dezelfde plek – ook al eentje op de gevoelige plaat vastleggen.  Deze werd toen samen met de Noorse en gele kwikstaart besproken in het weekoverzicht van 3 tem 9 juni.  Deze info en andere nieuwsberichten kan je nog steeds terugvinden op onze website ‘Vogelgroep fruitstreek’ onder de rubriek ‘nieuws’.

Deze week wil ik een niet-alledaagse, schitterende vogel in de spotlights zetten, nl. de wielewaal.  Op dinsdag konden Guy Peeters en André Gaens, ons houten-freek-duo van vorig jaar,  enkele baltsende wielewalen aanhoren en zelfs enkele mooie bijhorende foto’s (bovenaan en hieronder) – wat zeker niet evident is – maken in de omgeving van Lauw.

Het mannetje is een heldergeel gekleurde vogel met overwegend zwarte vleugels, een zwarte staart en een roodachtige snavel. Het wijfje is eerder groengelig met donkere vleugels, maar in het veld is het onderscheid soms moeilijk waar te nemen.  De wielewaal wordt maximaal  22 tot 25 cm groot.   Alhoewel hij er opvallend uitziet, is hij soms moeilijk te vinden omdat hij nogal schuw is en meestal in boomtoppen verblijft.  De wielewaal heeft een voorkeur voor hoog, vochtig loofbos in beek- en riviervalleien. Vooral eiken- en populierenbos vallen bij hem in de smaak.  Aan het begin van de broedtijd is de vogel wel vaak te horen.  De zang bestaat uit prachtige, luide en zeer heldere fluittonen en is duidelijk herkenbaar.  De wetenschappelijke naam Oriolus komt van het Latijnse aureolus en betekent ‘sierlijk van goud gemaakt’.  De link met het opvallende, kleurige verenkleed van de Wielewaal is vrij duidelijk.
In onze fruitstreekregio kan je wielewalen vooral terugvinden  in de Mombeekvallei van Alken of in de Herkvallei van Wellen.

 

In totaal werden er deze week 65 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door 15 verschillende vogelliefhebbers. Naast de ‘donkerrode’ Engelse kwikstaart werden er tevens een  8-tal zeldzame soorten (zie overzicht onderaan) gespot.   Het totaal aantal soorten voor 2019 blijft status quo op 152.
Enkele fotogenieke blikvangers van de week :
* Gele kwikstaart (Carine RIcherzhagen)

* Blauwe reiger (Stefan Nimmegeers)

* Bosrietzanger (André Gaens)

* Groenling (Paul Matthys)
* Kuifeend (André Gaens)

* Veldleeuwerik (Dirk Ottenburghs)

* Zomertortel (Paul Matthys)

* Geelgors (Dirk Ottenburghs)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

 

Vogel Plaats Waarnemer
Engelse kwikstaart Rutten Carine Richerzhagen
Kuifeend Lauw Guy Peeters
Tongeren – De kevie Simon Veys
Wespendief Riksingen Carine Richerzhagen
Montenaken Paul Matthys
Kerkom Carlo Menten
Grote gele kwikstaart Sint-Truiden Ivo Breesch
Tongeren Paul Nagtegals
Zomertortel Montenaken Paul Matthys
Buvingen Paul Matthys
Slobeend Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
Braamsluiper Sint-Truiden – Bernissem Carlo Menten
IJsvogel Wellen – Herkvallei Dirk Ottenburghs
Boomvalk Herstappe Carine Richerzhagen

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.