Opmerkelijke waarnemingen van 6 tem 12/5/2019

Opmerkelijke waarnemingen van 6 tem 12/5/2019

Nieuwkomers blijven toestromen.

Deze week kunnen we opnieuw een groot aantal nieuwkomers verwelkomen … Kwartel, wespendief, spotvogel, grauwe vliegenvanger, grauwe kiekendief en de donkerrode soorten bonte strandloper, Noordse kwikstaart en zwarte ruiter (vorige week) brengen het totaal aantal soorten voor 2019 op 146.
Starten doen we deze keer met de Noordse kwikstaart (foto bovenaan van Carine Richerzhagen).    Voorbije zaterdag kon Karel Sauwens een Noordse kwikstaart spotten in Vliermaal.  Deze lange afstandstrekker overwintert in Afrika ten zuiden van de Sahara en broedt in Scandinavië.  Tijdens de trekperiode is het dus opletten geblazen want er kan steeds een Noordse kwikstaart tussen de groepen kwikstaarten zitten.  Een Noordse kwikstaart is even groot  (16 cm) als zijn nauwe verwant, de gele kwikstaart, maar het verschil zit vooral in de koptekening van het mannetje. Bij de Noordse kwikstaart ontbreekt de oogstreep  en in het voorjaar valt de geheel zwarte kop van het mannetje goed op.  Links archieffoto Noordse kwikstaart van Francois Exelmans (waarnemingen.be)  en rechts foto gele kwikstaart van Paul Matthys.

     

Voor onze regio komen we elk jaar sporadisch enkele tegen.

Een volgende nieuwkomer is de zwarte ruiter (die eind vorige week) werd gezien door André Gaens in het wachtbekken van Bernissem te Sint-Truiden.  Eerst werd deze als een tureluur ingegeven en later gecorrigeerd naar zwarte ruiter.  Deze verwarring is eenvoudig te begrijpen daar de zwarte ruiter in winterkleed heel sterk lijkt op een tureluur.   Archieffoto’s Stijn Raymaekers en Jasper Vandecasteele van waarnemingen.be van een zwarte ruiter in winter – en zomerkleed.

   

De zwarte ruiter is een slanke steltloper (29-33 cm) met een lange snavel en lange poten.  In zomerkleed is de zwarte ruiter nagenoeg fluweel zwart met witte spikkels en randjes.  In winterkleed net als tureluur, maar de zwarte ruiter is iets slanker en sierlijker.  Zijn poten zijn iets langer en de snavel is fijner met een subtiel omlaag gebogen punt. Het rood van de snavel is beperkt tot de basis van ondersnavel en niet de gehele snavelbasis zoals bij de tureluur.

In totaal werden er deze week maar liefst 91 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door 25 verschillende vogelliefhebbers. Er werden een 4-tal zeer zeldzame soorten gespot en 20 zeldzame soorten (zie overzicht onderaan).  Het totaal aantal soorten voor 2019, is  – mede dankzij de 8 nieuwkomers – gestegen tot 146.
Enkele fotogenieke blikvangers :
* Grauwe kiekendief (Paul Matthys)

* Slechtvalk (André Gaens)

* Paapje (Paul Matthys – Carine Richerzhagen)

   

* Tafeleend (André Gaens)

Tafeleend - Aythya ferina

* Zwarte wouw (Carine Richerzhagen)

* Groenpootruiter (André Gaens)

* Zomertortel (Paul Matthys)

Zomertortel - Streptopelia turtur

* Veldleeuwerik (Paul Matthys)

* Kleine karekiet (André Gaens)

* Zwartkop (Stefan Nimmegeers)

* Ransuil (Dirk Ottenburghs)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

 

Vogel Plaats Waarnemer
Nachtegaal Wellen – Herkvallei Gert Appeltans
  Wellen – Herkvallei Dirk Ottenburghs
  Alken Valere Philippaerts
  Alken Pierre Vandersmissen
  Alken Jan Stevens
Noordse kwikstaart Vliermaal Karel Sauwens
Bonte strandloper Sint-Truiden – Bernissem Johan Opsomer
Zwarte wouw Lauw Carine Richerzhagen
Bergeend Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Rutten Carine Richerzhagen
Heurne Niels Vantilt
Kuifeend Rutten Carine Richerzhagen
Ooievaar Alken – Mombeekvallei Erik Beerten
Groenpootruiter Rutten Carine Richerzhagen
Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Zomertortel Borlo Paul Matthys
Montenaken Paul Matthys
Fitis Tongeren Carine Richerzhagen
Alken Jan Stevens
Paapje Rutten Carine Richerzhagen
Lauw Carine Richerzhagen
Buvingen Paul Matthys
Wellen – Herkvallei Gert Appeltans
Gingelom Paul Matthys
Sint-Truiden Johan Opsomer
Grote gele kwikstaart Alken – Mombeekvallei Pierre Vandersmissen
Grote zilverreiger Tongeren Carine Richerzhagen
Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Sint-Truiden – Bernissem Johan Opsomer
Wespendief Alken Pierre Vandersmissen
IJsvogel Hoepertingen – Helshoven Stefan Nimmegeers
Hoepertingen – Helshoven Stijn Raymaekers
Braamsluiper Lauw Pierre Vandersmissen
Vliermaal – Eggertingen Karel Sauwens
Slobeend Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Tafeleend Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Bonte vliegenvanger Riksingen Dirk Ottenburghs
Vuurgoudhaan Montenaken Koen Maes
Grauwe kiekendief Montenaken Paul Matthys
Kleine Plevier Sint-Truiden – Bernissem Johan Opsomer
Slechtvalk Brustem – Vliegveld André Gaens
Gekraagde Roodstaart Sint-Truiden Johan Opsomer

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.