Opmerkelijke waarnemingen van 29/6 tem 5/7/20

Opmerkelijke waarnemingen van 29/6 tem 5/7/20

Voorbije week werd er geen nieuwkomer gespot en zo blijft voorlopig de teller steken op 160 soorten voor de fruitstreek.  Daarom maak ik van de gelegenheid gebruik om een andere vogel in de ‘spotlights’ te zetten.  Met zijn 20 tot 24 cm is het witgatje een kleine steltloper.  Typisch kenmerk is een grijsbruine bovenzijde bedekt met witte stippen.  De onderzijde is wit van kleur en op de staart zijn er enkele donkere dwarsbanden.  Bij het opvliegen is de witte stuit zeer opvallend en contrastrijk en zijn de ondervleugels vrij donker.  Dit in tegenstelling tot de bosruiter waarmee er wel eens verwarring kan ontstaan.  Verder is de bosruiter minder fel wit op de buik en ook typisch is de duidelijke oogstreep bij de bosruiter.   Het voedsel van het witgatje bestaat uit kleine ongewervelden, zoals insecten, wormen, slakken en spinnen, die hij uit de modder vist aan de randen van poelen en meren. Ook plantaardig voedsel staat op het menu. Het is geen sociale soort, desondanks komen ze soms in kleine groepen voor. Het witgatje is een zoetwatervogel en komt vaak voor op plekken die te onoverzichtelijk zijn voor andere steltlopers.
Stefan Nimmegeers kon voorbije week enkele mooie foto’s maken in het wachtbekken van Helshoven-Hoepertingen.

In onze fruitstreekregio is er spijtig genoeg de laatste jaren een sterk dalende trend.

 

Verder nog enkele fotogenieke blikvangers van de week:
* Grasmus (Jos Reekmans)

* Meerkoet (Chris Hayen)

* Winterkoning (Chris Hayen)

* Zomertortel (Paul Matthys)

* Bruine kiekendief (Paul Matthys)

* Tjiftjaf (Paul Matthys)

* Gele kwikstaart (Paul Matthys)

* Blauwe reiger (Stefan Nimmegeers)

* Grote gele kwikstaart (Stefan Nimmegeers)

* Spreeuwen (Jos Reekmans)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.