Opmerkelijke waarnemingen van 21 tem 27/9/2020

Opmerkelijke waarnemingen van 21 tem 27/9/2020

Ondanks storm Odette kwam er afgelopen week geen nieuwkomer binnenvliegen, maar André Gaens kon op maandag wel enkele opmerkelijke foto’s maken van een ‘noten-roek’  🙂
De roek lijkt heel erg op een zwarte kraai, maar is aan een aantal dingen relatief eenvoudig te herkennen. Allereerst heeft de roek een lichtgrijze snavelbasis. Die snavel is vaak veel puntiger dan die van de zwarte kraai, en hij heeft een behoorlijk steil voorhoofd en verhoudingsgewijs een kleine kop. Het vliegbeeld van de roek is te onderscheiden van dat van de zwarte kraai door iets snellere vleugelslag.  De roek is één van onze kraaiachtigen die in kolonievorm leeft en vaak in grote groepen foerageert op graslanden of akkers.  Ze broeden meestal in populierenbosjes. Deze soort geniet een beschermde status omdat ze vooral leeft van engerlingen en andere mades die ze uit de bodem peuteren.  In de herfst verstoppen roeken vaak voedsel. Meestal gaat het dan om eikels, okkernoten en dennenappels, die dan later opnieuw worden uitgegraven.  Toch worden er regelmatig roeken verdelgd door jagers omdat die vaak het verschil niet kennen met kraaien die – mits aanvraag – wél verdelgd mogen worden. Jonge roeken lijken trouwens veel op kraaien. Maar het is geen excuus om deze beschermde vogel dan ook maar het hoekje om te helpen.
Het project Bijzondere Broedvogels Vlaanderen (BBV) heeft als doel de jaarlijkse aantalsontwikkeling te volgen van zeldzame en weinig algemene, kolonie-bewonende en ‘exotische’ broedvogels. Eén van de soorten, die hierbij worden opgevolgd, is de roek.  Met onze vogelwerkgroep tellen wij ook jaarlijks het aantal bezette nesten in onze fruitstreek.  In de maanden maart en april gaan we dan opzoek naar deze kolonievogel.

 

Verder nog enkele fotogenieke blikvangers van de week:
* Groene specht (Stefan Nimmegeers)

* Tjiftjaf (Stefan Nimmegeers)

* Grote zilverreiger (Stefan Nimmegeers)

* Roodborst (Stefan Nimmegeers)

* Ooievaar (Jan Cornelissen)

* Buizerd (Paul Matthys)

* Boomklever (Kristof Swerts)

* Boerenzwaluwen (André Gaens)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

Leave a Reply

Your email address will not be published.