Opmerkelijke waarnemingen van 2 tem 8/8/2021

Opmerkelijke waarnemingen van 2 tem 8/8/2021

Volgende nieuwkomer voor dit jaar is de snor.  Bovenstaand zeldzaam vogeltje werd op woensdag geringd door Dirk Ottenburghs.   De snor is 13,5 tot 15 cm lang.  Het is een broedvogel in dichtbegroeide oevers van meren, moerassen en kreken, die zijn nest bouwt in overjarig riet of kruidachtige vegetaties die in het water groeien. Het voedsel bestaat uit kleine ongewervelden, die uit de vegetatie of van de grond worden gepikt. Snorren zijn trekvogels en brengen de winter door ten zuid(oost)en van de Sahara. De snor dankt zijn naam aan de snorrende zang, het geluid lijkt op een laag zacht kookwekkertje.  Dit ‘KBVke’ (klein bruin vogeltje) is  bovenaan overwegend egaal donkerbruin en heeft een onderaan een vuilwit verenkleed.  De snor trekt uiterlijk heel sterk op de kleine karekiet maar gelukkig is de zang heel anders.  Ook kenmerkend: zijn volle, afgeronde staart, zijn sterk gekromde vleugels en zijn lange onderstaart-dekveren. Er is geen verschil tussen het mannetje en vrouwtje.  Onderstaande archieffoto’s zijn tevens van Dirk.

 

Verder nog enkele fotogenieke blikvangers van de week:
* Grote bonte specht (André Gaens)

* Gaai (Paul Matthys)

* Blauwe reiger (André Gaens)

* Bruine kiekendief (Paul Matthys)

* Grote gele kwikstaart (André Gaens)

* Kieviten (Carine Richerzhagen)

* Zwarte roodstaart (Dirk Bollen)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.