Opmerkelijke waarnemingen van 12 tem 18/4/2021

Opmerkelijke waarnemingen van 12 tem 18/4/2021

De toestroom van nieuwelingen voor dit jaar blijft aanhouden.  Met oeverzwaluw, braamsluiper, steltkluut, koekoek en kwartel loopt het lijstje van de fruitstreek al aardig op tot 130.
De oeverzwaluw is onze kleinste zwaluw (12 cm) en weegt ongeveer 14 g.  Typische kenmerken zijn hun bruine rug, witte buik met een opvallende grijsbruine borstrand, een korte licht gevorkte staart en spitse vleugels.  Deze zomergast is vooral terug te vinden aan waterrijke gebieden.  Het broedgebied moet aan de volgende twee belangrijke voorwaarden voldoen:  er moet een kale zanderige of leemachtige steilwand zijn waar de nestholen kunnen worden uitgegraven en er moeten flink wat muggen of andere insecten rondvliegen.    Oeverzwaluwen leven vooral samen in kolonies.  Door het gebrek aan steile broedwanden gaan de aantallen sterk achteruit.  Het mannetje van de kleine zwaluw graaft een nestholte met een vrije uitvliegroute. Hij graaft een nestgang van 60 tot 120 cm diep,  die eindigt in een nestkamer. Die wordt knus ingericht met zachte materialen zoals gedroogd gras, haren en veren.  De winter brengen ze door in Afrika.  Beide foto’s komen uit het archief van waarnemingen.be.

 

Volgens de recente broedvogelatlas van het INBO zit de populatie naar schatting op 4200 tot 6500 broedparen.  In Vlaanderen broedt een meerderheid al vele decennia in kunstmatige zandhopen op grote werven in o.a. de havengebieden van Antwerpen en Zeebrugge.  In Limburg is de Maasvallei een gekende regio.  De trend is spijtig genoeg duidelijk afnemend.
Onderstaande foto is afgelopen woensdag gemaakt door Lucas Bollingh in het wachtbekken van Bernissem te Sint-Truiden.

 

Tenslotte nog enkele fotogenieke blikvangers van de week:
* Sperwer (Chris Hayen)

* Steltkluut (Carlo VDS)

* Cetti’s zanger (André Gaens)

* Grote gele kwikstaart (Stefan Nimmegeers)

* Kuifeenden (Carine Richerzhagen)

* Tapuit (Carine Richerzhagen)

* Dodaars (Stefan Nimmegeers)

* Groenling (Lucas Bollingh)

* Boomkruiper (Tony Tachelet)

* Tureluur (André Gaens)

* Engelse kwikstaart (Carine Richerzhagen)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.