Opmerkelijke waarnemingen van 10 tem 16/2/2020

Opmerkelijke waarnemingen van 10 tem 16/2/2020

Nieuwkomer voor dit jaar is de rode wouw die gezien werd, jagend boven een aangelegde vogelakker, door Paul Matthys te Montenaken.  Typisch voor de rode wouw is zijn roodbruin verenkleed en zijn lichtere kop.  De ondervleugels tonen lichte, bijna witte, ‘vensters’ op de binnenste handpennen en zwarte handpentoppen. De diep gevorkte staart, die aan de bovenzijde roodbruin is en aan de onderzijde bleker, wordt tijdens de vlucht voortdurend gekanteld, hetgeen  kenmerkend is.  Deze fraaie roofvogel van 62 cm is iets groter dan een buizerd en heeft een spanwijdte van ongeveer 160 cm.   Het is één van de weinige roofvogels die je vrijwel alleen in Europa aantreft.  Beide foto’s zijn, van vorig jaar oktober, gemaakt door Paul.

Hoewel rode wouwen het hele jaar gezien kunnen worden, zijn er toch duidelijke piekmomenten. In het voorjaar trekken ze vooral in maart en april door.  De najaarstrek piekt in oktober. Vooral op dagen met goede buizerdtrek is het niet ongewoon om één of meer rode wouwen te zien. Echte groepjes zijn echter zeldzaam, net als in het voorjaar. Overwinterende vogels, een schaars fenomeen, bestrijken een groot gebied.

 

In totaal werden er deze week 63 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door 16 verschillende vogelliefhebbers.  De ‘donkerrode’ smient is nog steeds aanwezig op de kasteelvijver in ’s Herenelderen en er werden een 10-tal zeldzame soorten (zie overzicht onderaan) gesignaleerd.  Voor 2020 is het soortenaantal opgelopen tot 94.
Enkele fotogenieke blikvangers van de week:
* Witte kwikstaart (Paul Matthys)

* Boomklever (Jo Beckers)

* Waterral (Stefan Nimmegeers)

* Stormmeeuw (Paul Matthys)

* Blauwe reiger (Stefan Nimmegeers)

* Grote zilverreiger (André Gaens)

* Sperwer (Chris Hayen)

* Kuifeend (André Gaens)

* Kieviten (Paul Matthys)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

 

Vogel Plaats Waarnemer
Smient ’s Herenelderen Paul Nagtegals
’s Herenelderen Carlo Menten
Grote zilverreiger Muizen Lucas Bollingh
Montenaken Lucas Bollingh
Montenaken Paul Matthys
Rutten Louis Bronne
Montenaken Koen Bontinck
Hoepertingen – Helshoven Stefan Nimmegeers
Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Lauw Carlo Menten
Niel-bij-Sint-Truiden Paul Matthys
IJsvogel Wellen – Herkvallei Gert Appeltans
Hoepertingen – Helshoven Stefan Nimmegeers
’s Herenelderen Carlo Menten
Houtsnip Aalst Lucas Bollingh
Waterral Wellen – Herkvallei Gert Appeltans
Hoepertingen – Helshoven Stefan Nimmegeers
Rode wouw Montenaken Paul Matthys
Glanskop Sint-Truiden – Nieuwenhoven Jo Beckers
Aalst Lucas Bollingh
Tafeleend Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
Kuifeend ’s Herenelderen Carlo Menten
Sint-Truiden – Bernissem André Gaens
’s Herenelderen Paul Nagtegals
Kolmont Paul Nagtegals
Slechtvalk Montenaken Paul Matthys
Waterpieper Sint-Truiden – Bernissem André Gaens

Leave a Reply

Your email address will not be published.