Opmerkelijke waarnemingen van 1 tem 7/6/2020

Opmerkelijke waarnemingen van 1 tem 7/6/2020

Voorbije week werd er geen nieuwkomer geregistreerd.  Het totaal aantal soorten voor onze fruitstreek is dus status quo gebleven op 162.  Vandaar dat ik van de gelegenheid eens gebruik maak om een klein bruin vogeltje in de kijker te plaatsen, nl. de bosrietzanger.  
De bosrietzanger is één van de laatste zomervogels die arriveert in onze fruitstreek.  Ze komen pas vanaf half mei binnen uit Oost-Afrikaanse overwinteringsgebieden.  De bosrietzanger kan je vooral terugvinden in droge rietkragen en diverse ruigtes.  De bosrietzanger lijkt heel sterk op de kleine karekiet.  Van dichtbij zijn er enkele subtiele kenmerken zichtbaar, zoals een kortere en dikkere snavel, een iets meer grijsgroene tint in het bruin t.o.v. van de geelrode tint bij de kleine karekiet. De poten zijn geel-roze voor de bosrietzanger en grijs bij de kleine karekiet.  Het grote verschil zit hem echter in de zang.  De zang van de bosrietzanger is zeer gevarieerd en de tempowisselingen van hoge ratels en fluittonen zijn typisch. De zang van de kleine karekiet is een krassende “krr-krr-kiet-kiet-kiet“-achtige strofe en veel minder gevarieerd.
Bijhorende foto’s werden gemaakt door Carine Richerzhagen (bovenaan) – André Gaens (linksonder) en Dirk Ottenburghs (rechtsonder).

 

 

Verder nog enkele fotogenieke blikvangers van de week:
* Veldleeuwerik (Kristof Swerts)

* Heggenmus (Jos Reekmans)

* Kneu (Pierre Vandersmissen)

* Nijlganzen (Chris Hayen)

* Kuifeend (André Gaens)

* Torenvalken (Paul Matthys)

* Grauwe vliegenvanger (Jan Cornelissen)

* Roodborsttapuit (André Gaens)

* Braamsluiper (André Gaens)

* Grote bonte spechten (Carine Richerzhagen)

* Groene specht (Paul Matthys)

* Blauwe kiekendief (Paul Matthys)

* Bergeenden (Stefan Nimmegeers)

* Buizerd (Stefan Nimmegeers)

Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten

Leave a Reply

Your email address will not be published.