Gaaien op trek

Gaaien op trek

Wie de laatste weken al eens buiten komt zal het ongetwijfeld opgemerkt hebben. Overal zijn er  gaaien te zien, aanzienlijk meer dan de aantallen standvogels die zich gewoonlijk in onze omgeving het jaarrond ophouden. Ook op de telpost in Oetersloven zagen we vanaf september al gaaien in losse groepen voorbij trekken, soms tientallen. Deze traag en wat onbeholpen overfladderende vogels laten duidelijk zien dat ze bosvogels zijn en niet gebouwd om zich over grote afstanden te verplaatsen. Het spreekt dan ook tot de verbeelding en roept de vraag op wat de noodzaak wel kan zijn om dat dan zo opvallend massaal te doen. Toch is dit fenomeen in het najaar niet zo uitzonderlijk en werd het vroeger reeds vaak beschreven in historische verslagen. Algemeen wordt aangenomen dat grote invasies in gang worden gezet door het gebrek aan voedsel, mogelijk in combinatie met een verhoogde populatiedruk in noordelijker of oostelijker gelegen delen van Europa. Deze trekkende gaaien zijn doorgaans gemakkelijk te onderscheiden omdat ze hoger en gerichter vliegen en langere afstanden afleggen dan hun lokale soortgenoten, die allerlei kortere verplaatsingen uitvoeren om in hun voedselbehoeften te voorzien.

Deze grafiek zet de uurgemiddelden van alle Belgische telposten van 2021 (rood) tegen de uurgemiddelden van 2001-2021 (blauw) en geeft daarmee een duidelijk beeld van de hoge aantallen gaaien die er dit najaar passeerden. Daaruit kunnen we toch wel afleiden dat het dit jaar om een uitzonderlijk grote invasie gaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.