Blikvangers van de week

Blikvangers van de week

Een beeld zegt meer dan duizend woorden…   Enkele wintertalingen werden door André Gaens mooi in beeld gebracht afgelopen week.
De wintertaling is de kleinste eend die in Europa voorkomt (35 cm. groot en 350 g. zwaar) . Het mannetje is overwegend grijs met een kastanjebruine kop, een groen masker, een opvallende zwart-gele anaalstreek en een horizontale witte band over de zijkant. Het vrouwtje is volledig donkerbruin met uitzondering van een kleine groene vlek aan de achterkant van de vleugel.  Dit  kenmerk hebben beide seksen en hierdoor onderscheidt het vrouwtje wintertaling zich van het vrouwtje zomertaling.  Wintertalingen zoeken hun voedsel door het wateroppervlak te filteren en door te grondelen. Gedurende het broedseizoen heeft deze eendensoort een voorkeur voor dierlijk materiaal, zoals wormen, insecten en kreeftachtigen. In de winter worden vooral zaden van waterplanten, grassen en landbouwgewassen gegeten.  Als broedvogel gaat het de soort niet voor de wind; de aantallen nemen af ten gevolge van verdroging en veranderingen in de leefgebieden.  In de recente broedvogelatlas voor Vlaanderen wordt de populatie geschat op 450 tot 700 broedparen.

 

Andere blikvangers van de voorbije week zijn hieronder verzameld :

Groene specht : Pierre Vandersmissen

 

Krakeenden : André Gaens

 

Blauwe kiekendief : Paul Matthys

 

Staartmees : André Gaens

 

Putters : André Gaens

Groeten en tot volgende week,

Carlo Menten

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.