Blikvangers van de week

Blikvangers van de week

Een beeld zegt meer dan duizend woorden…   Bovenstaand paapje werd door André Gaens mooi in beeld gebracht.   Deze waarneming dateert van afgelopen vrijdag te Aalst.
Andere blikvangers van de voorbije week zijn hieronder verzameld :

Grote gele kwikstaart : Chris Hayen

 

Tafeleend : André Gaens

 

Kievit : Carine Richerzhagen

 

Goudplevieren : Carine Richerzhagen

 

Blauwe kiekendief : André Gaens

 

Tapuit : Paul Matthys

 

Slobeend : Stefan Nimmegeers

 

Dodaars : Stefan Nimmegeers

 

Grote zilverreiger : Stefan Nimmegeers

 

Torenvalk : André Gaens

 

Kneu : André Gaens

 

Roodborsttapuit : Paul Matthys

Groeten en tot volgende week,

Carlo Menten

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.