Laden Evenementen

Cursus akkervogels

16/11/2020 @ 7:30 PM - 10:30 PM
  • Dit evenement is voorbij.

Maandag 16 november 2020

Start Cursus Akkervogels

Uitbreiding akkervogelbescherming in de Leemstreek

Cursus Akkervogels”

Een cursus Akkervogels module 1 in herfst / winter 2020-2021 bestaande uit:

3 indooractiviteiten op maandagavond in CC De Kruisboog te Tienen, Sint-Jorisplein 20 (via kazerneparking) telkens van 19.30 u. tot 22.30 u.

2 excursies op zaterdagvoormiddagen van 9 tot 12 u., samenkomst op Carpoolparking Hoegaarden bij E40 om 8.45 u.

Vanuit onze blik op vogels, vergeten we ook niet de mensen die betrokken zijn bij de akkervogelbescherming. Beroepskrachten en vrijwilligers staan ten slotte net als de vogels dag en nacht paraat. Hoe beter we de akkervogels leren kennen, hoe beter we ze kunnen beschermen en werken naar herstel van de populaties. Cruciaal is dat mensen uit de lokale omgeving meedoen en we tot een betere cohesie komen tussen alle plattelandsactoren.
Van daaruit groeide het initiatief bij het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, Werkgroep Grauwe Gors en Vogelwerkgroep Oost-Brabant om een Cursus Akkervogels in te richten.
Tijdens de winterse rust op de akkers is er toch verrassend veel leven, vooral in de bijzondere beschermings- en projectzones. Sommige soorten ontmoeten we in verbazend grote groepen. Waardoor zijn ze hier aangetrokken?

Veldleeuwerik foto Karel Van Rompaey

Workshop 1 indoor op 16 november 2020

Algemene trends, alarmerende en blijvende populatieafnames in Europa. We beperken ons tot de broedvogels die grotendeels afhankelijk zijn van akkers en/of akkerranden. Evolutie van de akkervogelbescherming. Voorstelling van de Monitoring Agrarische Soorten (MAS) en voorlopige analyse van de resultaten. Lesgevers Robin Guelinckx, Freek Verdonckt, Remar Erens, pioniers van de akkervogelmaatregelen en oprichters van de Werkgroep Grauwe Gors.

Workshop 2 indoor op 18 december 2020

Noodzakelijke inzichten in de boerenstiel; rotatie van akkerteelten, opvolgen van recept voor maaibeurten, respect voor de landschapswaarde van kleine landschapselementen (hagen, ruigten, opvallende terreinelementen als strategische uitkijk- of zangpost), effectiviteit van de 5-jarige beheerovereenkomsten… en plantenkennis van de zaaipakketten, inpasbaarheid in de bedrijfsvoering. Lesgever Olivier Dochy (natuurmedewerker bij de provincie West-Vlaanderen).

Excursie 1 outdoor op 19 december 2020

Bezoek aan enkele maatregelen voor akkervogels waaronder vlakvormige maatregelen voor grauwe kiekendief in een van de prioritaire zones van het Leemplateau tussen Riemst en Bierbeek. Gidsen Robin Guelinckx en Olivier Dochy.

Workshop 3 indoor op 18 januari 2021

Johannes Jansen is ornitholoog en medestichter van Batumi Raptor, coördinator van de Monitoring voor de Agrarische soorten (MAS). Hij zal de taxonomie (wetenschappelijke indeling), herkenning (vogeltopografie) en ecologie (de verbinding tussen voorkeurhabitats, trekgedrag, broedproces, foerageergedrag en beheermaatregelen), zang en geluid van de akkervogels brengen.

Excursie 2 op 06 februari 2021

Bezoek aan een reguliere kouter met vogelakkers; toepassing van herkenning en ecologie op de aanwezige akkervogels.

Inschrijvingsgeld: 75 euro voor module 1, te storten op rek. IBAN: BE24 3300 1135 7138 van NP Vogelwerkgroep Oost-Brabant. Duidelijk vermelden: “naam cursist(en) + akkervogels”. Inschrijvingen vooraf zijn verplicht en graag vóór 1 november 2020. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 25.

Info: Katelein Goderis + 491521872 kgoderis@scarlet.be.

Hanne Vandewaerde +478 363121 hanne.vandewaerde@rlzh.be

Vrouwtje Blauwe Kiekendief, foto Marc Van Meeuwen

In de lente 2021 volgt een tweede module Akkervogels

Deze vervolgmodule heeft tot doel akkervogelmedewerkers te vormen door opdrijven van de kennis en vooral ervaringen in het veldwerk aan te bieden: studie en bescherming.
Deze module zal bestaan uit 1 indoor(op maandag 3 mei 2021), 1 outdoor + een deelname aan de Kiek’n Gors dag. In deze tweede module gaan we onder meer verder in op de verschillende akkerprooivogels en de mogelijkheden om ze niet alleen op soort, maar ook leeftijd en geslacht te determineren. Johannes Jansen, expert in roofvogels, zal de indoor workshop geven. Op de excursies brengen we alle akkervogels (ook de niet-akkerprooivogels) op kaart, we werken volgens het MAS-systeem met gebruik van een bijzondere applicaties en via Obsmapp. De Afrikagangers zijn dan ook terug in ons land.

Gegevens

Datum: 16/11/2020
Tijd: 7:30 PM - 10:30 PM

Leave a Reply

Your email address will not be published.